Silikagel

Silicagel se využívá k ochraně výrobků citlivých na vlhkost ( koroze, plísně, ztráta důležitých vlastností ). Ochrany výrobku se dociluje vložením vypočteného množství sušidla (silicagelu ) do neprodyšného obalu spolu s výrobkem nebo použitím vysoušecích kolon pro vysoušení vzduchu nebo jiných plynů.

silicagel Silicagel se používání k ochraně výrobků zejména v těchto oborech:
  • elektrotechnika
  • elektronika
  • optika
  • diagnostika
  • farmacie
  • spotřební zboží

 

Při ochraně výrobku před vlhkostí musí být splněny minimálně tyto 2 požadavky.

  • Uzavření výrobku do neprodyšného obalu a
  • přidání správného množství vysoušedla.

 

Ke konkrétním případům můžeme poskytnout odborné posouzení a informační servis, včetně výpočtu potřebných dávek sušidla.

Ceny, dodací a platební podmínky jsou sjednávány individuálně.